Generalforsamlingen

På den årlige generalforsamling starter mødet med (gratis) kaffe og rundstykker, mens der lyttes til stort og småt fra året, der er gået. I 2020 blev generalforsamlingen udskudt til 18.10 pga. Covid 19. Af samme årsag var deltagerantallet også væsentligt reduceret.

Goddag og farvel i 2019. Stor tak til Hugo Pedersen, som i mange år har siddet som kasserer i Blåvand Grundejerforening. Han afløses af Per Øgaard.

Hugo er dog igen indtrådt i grundejerforeningens bestyrelse. Han skal stå for kystsikringsarbejdet, idet Ole Lennart Hansen desværre er afgået ved døden.

Nedenfor en oversigt over referater,beretninger og regnskab.

Se de tidligere år i arkivet