Velkommen til Blåvand Grundejerforening

Foreningens webside har som formål at orientere om emner af relevans for grundejerne i Blåvand.

Ud over at fortælle hvem vi er, vil vi også i bestyrelsen gerne informere om det arbejde, vi udfører og det idégrundlag, der ligger bag.

Find de emner, du er interesseret i at vide mere om enten i menutoppen eller i boksene herunder. Seneste nyt under nyheder eller i bunden af siden.

Blåvand Grundejerforening har   

 mange år på bagen og er mere aktuel end nogen sinde

Blåvand Grundejerforening blev etableret allerede i 1938. Dengang som nu med det hovedformål at varetage grundejernes interesser. En hovedhjørnesten i foreningens virke er at “varetage fritidshusejernes og fastboendes fælles interesser over for myndighederne i samarbejde med områdets øvrige grundejerforeninger”.

Foreningen tæller pt. omkring 760 medlemmer, der er en bred sammensat gruppe af grundejere i Blåvand. Uanset tilknytning har sommerhusejerne og fastboende en fælles interesse i, at en forening (BG ) varetager deres interesser.

I Blåvand sker der meget i disse år. Bymidten skal fornys og nye lokalplaner for Blåvand er på vej. Dette og meget mere er vi som grundejerforening engageret i. Også her gælder det, at jo flere vi er – des stærkere står vi.

Er du/din husstand endnu ikke medlem af Blåvand Grundejerforening, kan indmeldelse ske her ved siden af.

Et husstands-medlemsskab koster kun 100 kr. årligt.

Generalforsamlingen afholdes skærtorsdag i påsken.