Velkommen til Blåvand Grundejerforening

Foreningens webside har som formål at orientere om emner af relevans for grundejerne i Blåvand.

Ud over at fortælle hvem vi er, vil vi også i bestyrelsen gerne informere om det arbejde, vi udfører og det idégrundlag, der ligger bag.

Find de emner, du er interesseret i at vide mere om enten i menutoppen eller i boksene herunder. 

Blåvand Grundejerforening har   

 mange år på bagen og er mere aktuel end nogen sinde

Blåvand Grundejerforening blev etableret allerede i 1938. Dengang som nu med det hovedformål at varetage grundejernes interesser. En hovedhjørnesten i foreningens virke er at “varetage fritidshusejernes og fastboendes fælles interesser over for myndighederne i samarbejde med områdets øvrige grundejerforeninger”.

Foreningen tæller pt. knap 900 medlemmer, der er en bred sammensat gruppe af grundejere i Blåvand. Uanset tilknytning har sommerhusejerne og fastboende en fælles interesse i, at en forening (BG ) varetager deres interesser.

I Blåvand sker der meget i disse år. Vi har fået nye lokalplaner og bymidten skal undergå en forandring. Turismestrategien og -satsningerne er under konstant fornyelse. Vandudfordringerne fylder efterhånden meget, og vi er nødt til at forholde os til såvel kort- som langsigtede løsningsmuligheder.

Dette og meget mere er vi som grundejerforening engageret i. Også her gælder det, at jo flere vi er – des stærkere står vi.

Når man nedenfor melder sig ind i foreningen, bliver det registreret, også selv om man ikke modtager en bekræftelse og opkrævning. De 100 kr. i kontingent opkræves hvert år i april måned.

Generalforsamlingen finder altid sted skærtorsdag, og en måned forinden vil man modtage et nyhedsbrev med indkaldelse og dagsorden.

Er du/din husstand endnu ikke medlem af Blåvand Grundejerforening, kan indmeldelse ske her ved siden af.

Et husstands-medlemsskab koster kun 100 kr. årligt.

Generalforsamlingen afholdes skærtorsdag i påsken.