Arbejdsområder og samarbejde

Blåvand Grundejerforening varetager medlemmernes interesser på såvel den korte som lange bane. Det betyder, at vi både forholder os til aktuelle problemstillinger samt indgår i forskellige foreninger og samarbejdsrelationer, som er nærmere beskrevet herunder.

FSVK – står for Fællesudvalget for Sommerhuse i Varde Kommune

Foreningen blev stiftet i feb. 2018. Den består af formændene fra følgende grundejerforeninger:  Hejbøl, Jegum, Blåvand, Henne og Vejers. Grundejerforeningerne repræsenterer samlet godt 8000 sommerhuse i området. Sommerhusene danner ramme om en meget stor del af de mange turistovernatninger i Varde Kommune. Det er derfor også helt naturligt, at sommerhusejerne nu via FSVK deltager i Varde Kommunes udvikling af turismestrategier på lige fod med udviklingsråd og erhvervsliv.

Formål med Fællesudvalget:

• Medvirke til at gøre Varde Kommune til “Danmarks bedste sommerhuskommune”

• Medvirke til øget fokus på kvalitet i sommerhusområderne contra fokus på kvantitet

• Medvirke til bredere udvikling af sommerhusområderne contra “koncentrat” – som f.eks. i Blåvand

• Medvirke til differentieret udvikling af sommerhusområderne i hele Varde Kommune – således turisterne oplever et bredt og varieret tilbud

• Medvirke til bedre infrastruktur, p-arealer og færre industri-sommerhuse

• Medvirke til at der udarbejdes lokalplaner for alle sommerhusområderne

Se evt.mere her

Dialogmøder med Varde kommune.

Én gang årligt mødes repræsentanter fra bestyrelsen med Varde kommune til et dialogmøde, hvor der er mulighed for orientering og udveksling af synspunkter.

I dialogmøderne deltager repræsentanter for kommunen og repræsentanter for grundejerforeningerne i kommunen.

Se nyeste referat her 

Bilagene fra dialogmødet kan ses her

Blåvand Udvikling er sammensat af 12 repræsentanter fra de to grundejerforeninger, Borgerforeningen, Pro Varde og Blåvand-Ho Erhverv.Blåvand Grundejerforening har én plads i bestyrelsen. Foreningen tager sig af forefaldende sager vedrørende Blåvand. Se evt. mere under foreninger i Blåvand.

Læs evt.mere her

Vandudvalget består af repræsentanter fra grundejerforeningerne i Blåvand, Vejers, Henne og Guldvang.Udvalget tager sig af problemstillinger vedrørende overfladevand og kommunens klimaplaner. Det sker bl.a. via dialogmøder og kontakter til eksterne rådgivere. Læs evt. om håndtering af overflade- og spildevand her.

Kystsikringsgruppen arbejder både med den konkrete udformning og økonomiske problemstillinger vedrørende kystbeskyttelsen i Blåvand.

Se evt. mere her

Ud over at løse fælles opgaver for parcellerne, såsom vedligeholdelse og skiltning af
stier, afhøvling af vejrabatter, oprensning af grøfter og brønde m. m., skal Vejlauget påse, at
de tinglyste deklarationer og lokalplaner overholdes. Læs mere her