Planlægningsgrundlaget for Blåvand

Varde Kommune udstikker retningslinier og plangrundlag for udviklingen i Blåvand. Det gælder både turismestrategier og fysisk planlægning.

Plangrundlaget for Blåvand

Kommune- og lokalplaner udstikkes af Varde Kommune.

Fra boksen her er det muligt at følge med i beslutningsprocesserne og orientere sig i gældende plangrundlag for Blåvand

Fra Varde Kommunes hovedside, kan man  klikke sig videre til relevante emner.

Her er referater fra byråd og diverse udvalg. Plan&Teknik-udvalget behandler planlægningssager vedrørende Blåvand, før de evt. ender i Byrådet.

Webkort over Varde Kommune, der giver mulighed for at trykke udvalgte oplysninger frem om et område/ejendom

Kommuneplan 2021 – Blåvand

Lokalplaner – Blåvand. 

Turismeudvikling for Blåvand

Varde Kommunes turistsamarbejde med Ringkøbing/Skjern medfører, at de to kommuner nu står som Danmarks største turistdestination med tilsammen 8 millioner overnatninger. Varde Kommune står for over halvdelen. Tyske turister udgør ca. 70% af overnatningerne.

Varde Kommune arbejder målrettet med en udvidelse af ydersæsonen, så området bliver en helårsdestination. Når det gælder Blåvand, er det kommunens strategi at tiltrække flere oplevelser og også turister med et højere  døgnforbrug.

Du kan orientere dig i de forskellige turismeanalyser og-planer her i boksen

Undersøgelsen er en del af en landsdækkende analyse.

Læs  om varde-Ringkøbing/Skjern  her

Tilfredshedsundersøgelsen dækker udvalgte destinationer i Danmark.

Læs hele rapporten her

Læs om Blåvand her.

Udviklingsplan for Vestkysten er blevet til på baggrund af en omfattende analyse af området.

Udviklingsplanen for Vestkysten kan ses her

Udviklingsplanen blev til på baggrund af workshops arrangeret af  Varde Kommune, Pro Varde og Blåvand Udvikling. Heri deltog også repræsentanter for byens erhvervsliv, turistaktører og foreninger. Planen kan ses her

Planlægning af bæredygtige sommerhusområder

Bæredygtige sommerhuse: Nyt idékatalog guider til fremtidssikring af kommunernes turismemagnet

Landets kommuner kan hente inspiration til bæredygtig omstilling af dansk turismes mest populære overnatningsform, feriehusene. Se det fulde eller forkortede idékatalog.