Blåvand nu – og i fremtiden

Blåvand

I dag er Blåvand en livlig ferieby, hvor højsæsonen er præget af de mange turister, der kommer til byen. Turisterhvervet og Varde Kommune har i de senere år arbejdet intensivt på at udvide turistsæsonen med det resultat, at der nu stort set hele året er mange mennesker i Blåvand.

Det kan både være godt og skidt – men sikkert er det, at det giver nogle udfordringer bl.a. med hensyn til infrastrukturen og nedslidning af naturen.

Der tales meget om overturisme disse år – og om ikke at save den gren over, man selv sidder på.

Det er Grundejerforeningens opfattelse, at vi skal værne om stedets identitet og den bynære natur, der er tilbage, således at det også for kommende generationer vil være attraktivt at besøge Blåvand. Derfor har vi også været engageret i f.eks Hafniagrunden og vil også fremover være at finde i sager, der angår Blåvands fremtid.

Voksende turisme

Blåvand som feriested har efterhånden en del år på bagen. Allerede i slutningen af 1800-tallet meldte de første feriegæster deres ankomst til Blåvand. Der var ikke mange, og de, der kom indlogerede sig hovedsageligt på kroen og hos lokale gårdejere for sommeren. Det var især velhavende københavnere, der var tiltrukket af Blåvands stilhed og storslåede natur. De første sommerhuse blev bygget i starten af 1900-tallet – også af velhavende københavnere.

Først fra 1960/70erne kan man tale om et egentligt sommerhusområde i Blåvand – og selv om arealerne blev udvidet, var antallet stadig til at overse. Blåvand var på dette tidspunkt stadig en lille by med både skole, alderdomshjem og dagligvarebutikker.

I takt med den generelle velstandsstigning og den øgede fokus på ferie og fritid blev sommerhusområderne udbygget, og Blåvand fik et erhvervsliv, der var afledt af den voksende turiststrøm.

I dag skønnes det, at der er ca. 2800 sommerhuse i Blåvand. Heraf er omkring 2/3 lejet helt eller delvist ud.

På en ‘god sommerdag’ regner man med, at der kan være mindst 35.000 besøgende. Indbyggertallet i Blåvand/Oksby er på 368 personer.

Du kan læse meget mere om Blåvands tidlige historie her.

Fremtiden for Blåvand

De senere års markante vækst har betydet, at der er kommet mere fokus på udviklingen i Blåvand.

Blåvand Kyst – projektet

Blåvand Kyst var et af de ti projekter, der i 2015 fik muligheden for at bygge indenfor strandbeskyttelseslinien.

Blåvand Kyst – projektet omfattede Det Blå Plateau – en board-walk – og et hotelbyggeri med 50 ferielejligheder på Hafnia-grunden.

En omfattende underskriftindsamling mod hotelbyggeriet formåede ikke at standse planerne. Det gjorde til gengæld en klage til Planklagenævnet, som efterfølgende har afvist lokalplanen, der skulle muliggøre et hotelbyggeri på Hafniagrunden. Afvisningen er sket på baggrund af utilstrækkelige miljøvurderinger fra Varde Kommunes side. Varde Kommune har besluttet at tage afvisningen til følge, og har droppet planerne om hotelbyggeriet.

Læs evt. mere om sagen i nyhedsoversigten

Blåvand 2025

I 2018 blev Udviklingsplan 2025 lanceret. Den blev til på baggrund af workshops afholdt af Varde Kommune med deltagelse af repræsentanter for erhvervs- og foreningslivet i Blåvand. Udviklingsplanen skitserer visioner og mulige fremtids-scenarier for Blåvand. Se udviklingsplanen her

Blåvand Bymidte

Bymidteplanen blev lanceret i 2025-planen. Ideerne og visionerne stammer fra Vestkystplanen 2018.

Som en af de 18 kystdestinationer, der skal undergå en transformation, er Blåvand udvalgt til at være første destination, hvor Vestkystplanens ideer omsættes til virkelighed. Den lanceres i et samarbejde mellem Varde Kommune og fonden Realdania.

Planen går kort fortalt ud på en renovering og nytænkning af bymidten, bl.a. med løsningsforslag til trafik- og parkeringsproblemer. Det er hensigten at trække naturen mere ind i byen og skabe en atmosfærefyldt bymidte. Trafik- og p-problemer søges løst ved hjælp af to søgeveje nord og syd for Blåvandvej. De skal lede bilerne hen til p-pladserne.

Følg med i visionerne, udformningen og afviklingen af projektet her

Se trafik- og masterplanen her

Se designmanualen her

Projektforslag, maj 2023