Efter flere års kampe og tovtrækkeri, har Hafnia-grunden nu endelig nået sin afslutning.

Selv om Varde kommune fik fristen for hotelbyggeriet forlænget med to år, er planerne nu skrinlagt. Planklagenævnet gav klagerne ret i deres indsigelse, og Varde kommune mener ikke, at de indenfor fristen kan nå at rette op på de ting, der påpeges af planklagenævnet.

Uanset årsag er det en stor sejr for naturen ved Blåvand – en sejr, der især må tilgodeskrives de to seje kvinder Marianne Holm og Bente Wehrenberg, der stillede sig i spidsen for den lokale modstand og gjorde den kendt ud over kommunegrænsen.

Læs mere i artiklen fra Jyske Vestkysten