Kære grundejerforening!

I den sidste tid har der stået meget vand på grunde og i huse – specielt i sommerhusområderne. Sydvestjysk Brandvæsen har over nogle døgn i flere omgange pumpet i området. Det kan de dog ikke blive ved med, idet oversvømmelserne vil være et gennemgående problem vinteren igennem grundet den meget mættede jordbund og det således ikke længere er en akut/pludselig situation (som Brandvæsenet skal tage sig af), men en mere langvarig situation. Det vil sige, at den enkelte grundejer selv skal i aktion og beskytte hus og værdier. Derfor sender vi denne mail til jer som grundejerforening og beder jer om at formidle den videre til jeres medlemmer. Varde Kommune udsendte i sidste uge følgende råd til grundejerne:

–      Tjek dit hus

–      Sikre så mange værdier som muligt

–      Afskærm evt. huset med sandsække (kan købes i byggemarkeder mv.). Sydvestjysk Brandvæsen vil stille 500 fyldte sandsække til rådighed på p-pladsen midt i Vejers by (som er mest ramt pt.) i løbet af i morgen/onsdag. Sandsækkene kan afhentes og skal stilles tilbage igen senest den 1. marts 2020.

–      Etabler stationær pumpning med dykpumper og led vandet væk fra huset. Vær opmærksom på at sikre, at du leder vandet til egnet grøft eller brønd.

–      Hvis der er risiko for, at vandet kan trænge ind i huset, så kontakt forsikringsselskab og aftal, om der skal rekvireres skadeservice.

Varde kommune står til rådighed med hensyn til telefonisk vejledning til grundejerne. Dette kan ske ved henvendelse til:

Henrik Bak Rasmussen på telefon 79946791

Jeanett Dam på telefon 79947400

Henvendelsen kan ske mandag til torsdag kl. 9-15 samt fredag  kl. 9-12.