Færdsel på strandene

Motoriserede og vinddrevne køretøjer.

Ifølge Miljøstyrelsen, som er højeste instans, er det ikke tilladt at færdes på strandene med motoriserede eller vinddrevne køretøjer af nogen art.

En undtagelse herfra er dog eldrevne handicapkøretøjer.

Hunde på strandene

Hunde må løbe frit på stranden fra oktober til april, men skal være under kontrol. 

Fra april til oktober skal hunde være i snor på stranden.

På Skallingen gælder, at hunde overhovedet ikke må medtages – heller ikke i snor.