FORENINGER I BLÅVAND

foreninger

I Blåvand er der foreninger for borgere, sommerhusejere, erhvervsliv og samarbejdsorganisationer. Ud over Blåvand Grundejerforening er der følgende foreninger:

Blåvand-Ho Borgerforening blev etableret i 1974. Foreningens formål er at samle beboerne om selskabelige og kulturelle aktiviteter samt varetage og formidle borgernes interesser i forhold til myndigheder og byråd. Se evt. mere her.

Socialt samvær er en stor del af foreningens aktiviteter. På programmet står bl.a ugentlige gå- og cykelture, strikkeklub, jævnlige picnic- og fællesspisninger, frokostjazz, udflugter og foredrag.

Som medlemmer optages både fastboende og sommerhusejere. Medlemsskab koster 75 kr. for enkeltpersoner og 15o kr. for par. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Birthe Bruun: blaavandhoborgerforeninggmail.com.

Blåvand Nord er grundejerforeningen for sommerhuse hovedsageligt nord for Blåvandvej. Foreningen tæller 430 medlemmer. Den varetager medlemmernes fælles interesser og står for  fælles vedligeholdelsesopgaver i området. Foreningen påser endvidere, at tinglyste deklarationer m.v overholdes. Se evt. mere på deres hjemmeside her.

Blåvand Udvikling blev etableret i 2013 som et samarbejdsorgan mellem primært Pro Varde og Blåvand-Ho Handels-og Erhvervsforening. I 2018 blev medlemskredsen udvidet med grundejerforeningerne og borgerforeningen. Foreningen spiller en aktiv rolle i den aktuelle udvikling af Blåvand Bymidte.

Foreningens formål er at gøre Blåvand til et attraktivt sted at besøge, bl.a. via fokus på støtte til natur-, kultur- og aktivitetsprojekter.

Foreningen udpeger selv sine medlemmer for 2 år ad gangen. Læs evt. mere om foreningen her.

Blåvand Aktivitetscenter blev oprettet i forbindelse med nedlæggelsen af den gamle centralskole.Foreningen forvalter de midler, der fremkom i  forbindelse med salget af skolen. ( I dag Gl. Skolevej ) Foreningens primære formål er formueforvaltning. Der kan søges midler fra foreningen til projekter til gavn for befolkningen og bæredygtig turisme i Blåvand.

Blåvand-Ho Handels- og erhvervsforening er som navnet siger en medlemsforening for byens erhvervsdrivende. Foreningens formål er at fremme de erhvervsdrivendes interesser, ligesom foreningen står for sommerens torveunderholdning. Se evt. mere på foreningens hjemmeside her.