Jv, d. 5.3.2021

Susanna Søndermark Jensen, Fyrvej, Blåvand, skriver som formand på vegne af Blåvand Grundejerforening

Under læserbrevet kan man læse Preben Friis Hauges svar

Hvem er der lyttet til i forbindelse med lokalplanerne for Blåvand?

Det spørgsmål stillede Sara Crone, Blåvand, til Preben Friis Hauge (V) d. 26.2 i JV. Han svarede, at der er ’lyttet meget til sommerhusgrundejerne og borgerforeningen`. Det er nu en sandhed med mange modifikationer.

 

“Der er med andre ord en utvetydig lokal opbakning til, at Blåvand IKKE ønsker udlejningshuse med plads til op til 25 personer. Desværre lader det til, at Venstre og Socialdemokratiet lytter til investorer og byggefirmaer frem for den lokale modstand.”

Huse i Blåvand kan fremover blive 250-335 m2. Men foreningerne i Blåvand, som tilsammen repræsenterer cirka 1400 grundejere, har udtrykt ønske om en max-grænse på 200-250 m2. Også Blåvand Udvikling, som kommunen betragter som talerør for Blåvand, har bedt om max 250 m2. Der er med andre ord en utvetydig lokal opbakning til, at Blåvand IKKE ønsker udlejningshuse med plads til op til 25 personer. Desværre lader det til, at Venstre og Socialdemokratiet lytter til investorer og byggefirmaer frem for den lokale modstand.

Også med hensyn til placeringen, mener PFH, at der er lyttet til sommerhusejerne. Han må have læst indsigelserne, som en vis person læser Biblen. Det blev netop påpeget, at store udlejningshuse burde placeres samlet og UDEN FOR eksisterende sommerhusmiljøer. Placeringen i området ud mod fyret vil ødelægge sommerhusmiljøet, nedslide et sårbart naturområde og skabe endnu mere trafikalt kaos i Blåvand.

Blåvand forbindes efterhånden med overturisme. Skal store udlejningskaserner være det første og sidste, den besøgende møder på sin tur gennem Blåvand? Hvorfor ikke benytte lokalplanerne til at forene turismen med hensynet til lokallivet og naturen. De nuværende tiltag med kæmpestore huse forekommer kortsigtede og harmonerer dårligt med den kvalitetsturisme og bæredygtighed, som Venstre og Socialdemokratiet hævder, at de satser på.

 

Det tavse flertal?

Preben Friis-Hauge (V), formand for Varde Kommunes plan- og teknikudvalg, Søndergade 18, Tistrup, svarer:

Positivt, at Blåvand Grundejerforening nu fremfører offentligt, at der er andre grænser på sommerhusstørrelser i Blåvand lokalplanerne, end de ofte nævnte 335 m2. Det er fortsat kun 6 procent af grundene, hvor der kan bygges 335 m2, hvis det ender med at blive resultatet.

I processen med lokalplanernes tilblivelse har der blandt andet været fremsat ønske om, at de største sommerhuse lå samlet, således man ikke fik store sommerhuse blandet ind i områder med små sommerhuse, som udvalget har fået forevist eksempler på af grundejerforeningen.

Da planloven og anden lov forhindrer etablering af helt nye sommerhusområder i Blåvand, så har byrådet søgt at imødekommet ønsket, ved at de største sommerhuse placeres samlet i geografisk mindre områder. Herved vil nye, større sommerhuse i Blåvand i fremtiden kun kunne blive bygget indenfor disse få begrænsede geografiske områder.

Blåvand Grundejerforening har ofte fremført tallet 1400 medlemmer, som det tal alle foreningerne i Blåvand repræsenterer. Respekt for, om tallet så kun var 100 medlemmer, men det kunne være interessant at vide, om tallet er renset for ”gengangere”. Jeg får tanken, fordi det seneste læserbrev fra Sara Crone, der blev lagt på facebook d. 27. februar kl 05.09, i gruppen ”Nyheder fra Blåvand” (5.700 medlemmer), det har i skrivende stund (6 døgn) fået 12 likes og 1 kommentar.

Afslutningsvis, så er jeg bekymret for, hvad der sker fremadrettet, når det tavse flertal senere erfarer, hvor store begrænsninger der reelt ligger i lokalplanernes forslag vedrørende fremtidige udviklingsmuligheder for cirka 2.000 sommerhuse i Blåvand.