Læserbrev, JV, d 3.3.2021

Jørgen Thorup, Bredgade 69, Alslev

 

Hvad er mon den egentlige årsag til, at et flertal i Varde byråd har så travlt med at tillade store sommerhuse i Blåvand?

Vil man forsøge at finde svaret, fordybe sig i og involvere sig i debatten om de store sommerhuse i Blåvand, er det noget af et detektivarbejde at finde gældende lokalplaner på kommunens hjemmeside. De lokalplansudkast, som kan findes på hjemmesiden, er ikke gældende.

“Hvis man regner med, at hver enhed, på sigt, i gennemsnit har 10 sovepladser, vil der være et årligt vandforbrug i lokalplansområdet på min 150.000 m3. Dette vand ledes urenset ud i naturen.”

Vi er i en periode, hvor renten er meget lav, og når der bygges sommerhus, bygges der stort. Mange af de store huse er investeringshuse, som skal udlejes mest muligt for at optimere forretningen.

Hvis jeg f.eks. kigger på lokalplanudkast 05.01.L13 og det område, den dækker, lægger den op til en brutal omgang mod naturen. Hvis man regner med, at hver enhed, på sigt, i gennemsnit har 10 sovepladser, vil der være et årligt vandforbrug i lokalplansområdet på min 150.000 m3. Dette vand ledes urenset ud i naturen.

Det er tre-fire gange så meget vand, som Alslev sender til rensningsanlægget i Varde per år. Hertil kommer den store trafik på såvel veje som i naturen. Kan området ved Blåvand Fyr kapere det? Kan vi som borgere i Varde Kommune acceptere, at områder med sårbar natur behandles så brutalt?

Den dag, hvor vi skal betale prisen for vores generøse handlinger, er det borgerne i Varde Kommune, der skal betale den største andel. Mange af lejeindtægterne er nemlig havnet i andre kommunekasser.

Som minimum bør udvidelserne medføre en gang kloakering og et nyt rensningsanlæg.