Læserbrev, JV, d.6.3.2021

Allan Junge, Diget 16, Varde, Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune (FSVK)

FSVK har fulgt Blåvand-debatten i JV om store sommerhuse, bæredygtig udvikling og manglende fakta, men savner fortsat Venstre og Socialdemokratiets argumenter for det bæredygtige i at tillade 250 og 335 m2 store sommerhuse til 20-25 personer. Hvis svaret er, at der ikke længere kan bygges sommerhuse på 490 m2, til mange flere personer, så føler vi IKKE, at der er lyttet.

“FSVK anbefaler fokus på kvalitet fremfor kvantitet, en bredere udvikling fremfor koncentrat, og at sommerhusområderne leverer et bredt tilbud til både sommerhusejere og turister.”

FSVK har ved flere, og gode, møder med plan & teknikudvalget anbefalet Varde Kommune at udarbejde lokalplaner for sommerhusområderne for at bevare områdernes rekreative DNA, samtidig med at områderne spiller bæredygtigt ind ift. turismestrategien. FSVK anbefaler fokus på kvalitet fremfor kvantitet, en bredere udvikling fremfor koncentrat, og at sommerhusområderne leverer et bredt tilbud til både sommerhusejere og turister. FSVK er imod store industrisommerhuse i eksisterende rekreative sommerhusområder og er meget utryg ved den udvikling, der får lov at fortsætte i Blåvand.

Erhvervsstyrelsens to nye vejledninger for udlejning af sommerhuse og for planlægning af store sommerhuse definerer et stort sommerhus som større end 150 m2, og anbefaler, grundet gener og manglende infrastruktur, at store sommerhuse planlægges udenfor eksisterende rekreative sommerhusområder. Uanset at høringssvarene til de nye vejledninger ender i et arbejdsudvalg, står planer om 250 m2 og 335 m2 i eksisterende rekreativt sommerhusområde i Blåvand i skærende kontrast til Erhvervsstyrelsens første udkast.

Erhvervsstyrelsens nye vejledninger har til formål at begrænse erhvervsmæssig udlejning og sikre bevarelse af sommerhusloven mod salg af danske sommerhuse til udlandet. Vejledningerne er et bæredygtigt grundlag for udvikling af sommerhusområder og erhverv, som Varde Kommune bør efterleve.