Læserbrev, JV. d. 19.2.2021

På vegne af Blåvand Grundejerforening, Susanna Søndermark Jensen, formand

Byrådet har netop afholdt et seminar om den fremtidige turismestrategi, som i marts følges op af en workshop med deltagelse primært af turistudbydere. Både kommunen og Destination Vesterhavet lægger op til at prioritere kvalitet frem for kvantitet og er opmærksomme på, at bæredygtighed er er et vigtigt parameter, når turisterne vælger destination.

“Politikerne bør trække i nødbremsen og undlade at bane vejen for store industrisommerhuse. Blåvand er en af Danmarks største turistdestinationer. Det er vigtigt at fremtidssikre den – ikke ødelægge den.”

Det kan derfor undre, at kommunen i de forestående lokalplaner for Blåvand tillader sommerhuse på op til 335 m2. De vil komme til at ligge ud mod fyret. Det vil belaste en i forvejen nødlidende infrastruktur, at der opføres huse, der kan rumme op til 25 personer og seks til syv biler. Affaldshåndtering og spildevandssystemet er ikke dimensioneret til så mange mennesker. For slet ikke at nævne hvilket slid, det vil medføre på en i forvejen sårbar natur. Selv kystsikring vil have trange kår, når så mange mennesker bruger klitterne som stier til havet. Det er meget svært at se, hvori bæredygtigheden består?

Man kan også spørge sig selv, om de store industrisommerhuse signalerer kvalitet? Og for hvem? Er det kvalitet at bo under lejerskolelignende forhold – selv om det er pakket ind i luksus? Og hvor mange har mon lyst til at indlogere sig som nabo til et sådant minihotel?

I arbejdet med den fremtidige turismestrategi er det vigtigt at sætte handling bag de smukke hensigtserklæringer. Politikerne bør trække i nødbremsen og undlade at bane vejen for store industrisommerhuse. Blåvand er en af Danmarks største turistdestinationer. Det er vigtigt at fremtidssikre den – ikke ødelægge den.