Blåvand Grundejerforening har modtaget følgende opfordring:

Destination Vesterhavet er med i et projekt, sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og Feriehusudlejernes Brancheforening, hvor der skal gennemføre energitjeks af 23 feriehuse i Varde Kommune.

Dette fordi der er en stigende interesse blandt feriegæster for at kunne vælge et feriehus, som er mere bæredygtigt og da mange af de danske feriehuse er af ældre dato og det samtidig ses at det primært er nye eller nyrenoverede feriehuse, der udlejes først/mest.

Der efterlyses feriehuse, der IKKE udlejes, som er interesserede i at få lavet et energitjek.

Som tak vil man  modtage en bæredygtighedsrapport med konkrete anbefalinger og forslag til tiltag, der kan medvirke til at gøre  feriehuset  mere bæredygtigt.

Vedlagte mail kan ses her:

Til ejere af et sommerhus i Varde Kommune
Du modtager dette brev, som ejer af et sommerhus, da Varde Kommune er udvalgt som testområde i et projekt, der skal undersøge bæredygtighed i sommerhuse. I den forbindelse søger vi 23 sommerhuse til et besøg med fokus på bæredygtighed.

Står du og skal renovere dit sommerhus, og ønsker information om, hvad der bedst kan betale sig at få gennemført i forhold til klimaoptimering, eller er du blot interesseret i at få en bæredygtighedsrapport på dit sommerhus, kunne deltagelse i denne her undersøgelse være aktuel for dig.

Bæredygtighed og grøn omstilling har i en årrække været noget mange er begyndt at forholde sig til. På tværs af de offentlige og private sektorer er der igangsat initiativer, der har til formål at fremme bæredygtighed, og mange borgere er ligeledes begyndt at leve mere bæredygtigt i hverdagen. Det gælder også danske og udenlandske turister, som efterspørger mere bæredygtige ferier herunder mere klimavenlig overnatning.
Destination Vesterhavet, Feriehusudlejernes Brancheforening og Dansk Kyst- og Naturturisme har på den baggrund igangsat en undersøgelse, med det formål at kortlægge, hvor bæredygtige de danske sommerhuse er og, hvad der skal til for at bevæge de danske sommerhuse i retning af en grøn omstilling. Målet er at bidrage til et grønnere Danmark via mere klimavenlige sommerhuse samt en mere grøn og bæredygtig turisme. Det er en undersøgelse og et formål som Varde Kommune støtter op om. Undersøgelsen støttes bl.a. af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Deltag i undersøgelsen
I denne undersøgelse søger vi i alt 50 sommerhuse til huseftersyn i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har i denne undersøgelse udelukkende brug for sommerhuse, der IKKE lejes ud (udlejningshuse undersøges i projektet via udlejningsbureauerne). Da vi har brug for en vis variation i husalder og hustype, søger vi både nye og ældre huse. På baggrund af eftersynet vil du som ejer, få udarbejdet en bæredygtighedsrapport på dit sommerhus med inspiration til, hvordan du kan prioritere renovering eller indkøb til dit hus mere bæredygtigt. Resultaterne vil indgå i en samlet analyse med i alt 400 sommerhuse fordelt på 11 kommuner i Danmark, hvor data fra dit sommerhus
er anonymiseret.

Har dette interesse, skal du kontakte Charlotte S. Østergaard, Destination Vesterhavet, på mail
charlotte@visitvesterhavet.dk eller telefon 24 42 29 94, så I kan aftale dato og tid for en gennemgang af dit sommerhus.

Praktisk information ved deltagelse i undersøgelsen:
• Huseftersyn forventes gennemført fra uge 13 i 2021 og frem nogle uger (alt efter Coronasituationen)

• Du kan senest rette henvendelse ultimo uge 12 2021 og aftale et huseftersyn (vi kører efter først-til-mølle-
princippet)

• Husgennemgangen er beregnet til 1 time, hvor du skal være til stede
• Du skal udfylde et kort skema med bl.a. årligt vandforbrug
• Ved at deltage i undersøgelsen giver du tilsagn til, at Destination Vesterhavet må sende dine oplysninger til rådgiverfirmaet DEM (Dansk Energi Management), som har til opgave at udføre databearbejdningen og bæredygtighedsrapporten knyttet til dit sommerhus.
Er du interesseret i at deltage, men har ikke mulighed for at være med ved gennemgangen af dit sommerhus, vil det kunne gennemføres med hjælp fra en evt. tilsynsperson af dit sommerhus. Dette skal blot aftales nærmere.
Oplysningerne om dit ejerskab og sommerhus mm. er ikke videregivet til Dansk Kyst- og Naturturisme eller andre.

Venlig hilsen,
Lisbeth Valther
Destination Vesterhavet, formand for bestyrelsen

https://www.visitvesterhavet.dk/