Er det bæredygtig turisme at presse flere mennesker ind i Blåvand?

Spørgsmålet stilles af Henrik Vaj Kastrupsen, Borgergruppen på baggrund af et netop afholdt turisme-seminar i Varde Byråd. Her var budskabet fra Destination Vesterhavet, at turisterne opfatter få mennesker som en kvalitet. Sagt med andre ord, så betragtes mange mennesker samlet på samme sted som det modsatte af kvalitet.

Med de kommende lokalplaner lægges der op til, at der i det vestlige Blåvand ( det grønne på kortet) kan bygges huse på op til 335m2 + 50m2 skure mv. Så store huse kan let huse op til 25 personer – og vil øge presset på infrastrukturen, der i forvejen er hårdt belastet. Området er heller ikke dimensioneret til affalds- og spildevandshåndtering til så mange mennesker.

“Ved en udlejningsprocent på 50 vil det potentielt giver 1.875 personer i 468 biler på en og samme lørdag – oveni alle dem, der i forvejen skal ud i sommerhuset denne dag.”

Læs hele indlægget her