Erhvervsstyrelsen har nu forenklet og tydeliggjort reglerne for udlejning af sommerhuse.

Der er ikke så meget nyt, men reglerne står skarpere og tydeligere, især hvad angår skellet mellem privat- og erhvervsmæssig udlejning.

Erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger m.v. til feriegæster kræver tilladelse efter sommerhusloven fra Erhvervsstyrelsen.

Privat udlejning kræver fortsat ikke tilladelse. Erhvervsstyrelsen vurderer fortsat konkret, hvorvidt udlejning betragtes som erhvervsmæssig. Nogle af kriterierne herfor er:

  • omfang af udlejningen: Udlejning tillades 41 uger om året ( mod 43 uger tidligere)

  • eget brug: man skal anvende hvert hus rekreativt min. 2 uger om året.

  • antal sommerhuse og indbyrdes placering: fortsat lovligt at eje 1-2 huse pr person (dvs. 3-4 huse for samlevende)

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og reagerer på anmeldelser, som kan foretages fra hjemmesiden.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Find vejledningen for udlejning af ferieboliger m.v her.