Er et hus med plads til 20-30 personer et sommerhus til eget brug – eller er det en ren og skær udlejningsforretning?

LÆSERBREV, Blåvand Grundejerforening.

Udlejning. Er kæmpesommerhusene i strid med den danske sommerhusregel?

I Blåvand er der planer om at tillade sommerhuse på op til knap 500 m2.

Spørgsmålet er, om huse med plads til 20-30 personer er sommerhuse til eget brug – eller om der er tale om udlejningsforretninger?

Ren erhvervsmæssig udlejning er ifølge Erhvervsstyrelsen ikke tilladt. Der skal være en reel ejer, der ”benytter huset i et ikke ubetydeligt omfang”. Sommerhusbebyggelsen i DK består generelt af huse, der er opført primært til eget brug. Især på Vestkysten dog også med mulighed for udlejning i ledige perioder. Det er nok de færreste af os, der forbinder et hus med plads til 20-30 personer, aktivitetsrum, mange badeværelser og flere køleskabe med et sommerhus. Kapaciteten svarer jo til et mindre hotel, vandrehjem eller lejrskole. Det er svært at tro, at sådanne huse er opført primært til eget brug.

Det er uforståeligt, at huse på størrelse med små hoteller kan høre ind under de almindelige regler for sommerhusudlejning. Når der ikke allerede er blevet grebet ind, skyldes det nok frygten for, at der kan rokkes ved den danske sommerhusregel. Udlændinge må som bekendt ikke købe sommerhuse i DK – men gerne erhvervsvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen har i januar i år påbudt 14 såkaldte partyhuse i Nordsjælland at begrænse udlejningen. Det er første runde af en række anmeldelser mod kæmpesommerhuse. Mon ikke der også vil strømme anmeldelser ind fra Blåvand, hvis planerne om endnu flere kæmpehuse realiseres.

https://jv.dk/artikel/udlejning-er-k%C3%A6mpesommerhusene-i-strid-med-den-danske-sommerhusregel