Er du overvældet af de mange siders læsestof i lokalplanforslagene, kan du med fordel orientere dig i den pixi-udgave, bestyrelsen har lavet. Den erstatter dog ikke kommunens udsendte lokalplanforslag, men er en sammenskrivning af hovedparten af de tiltag, lokalplanen opererer med.

De med grønt markerede bemærkninger er bestyrelsens kommentarer.

Pixi-udgaverne finder du her:

05.01.L13

05.01.L15

Vi håber, det hermed bliver mere overskueligt at forholde sig til forslagene. Og vi håber også, at rigtig mange tilmelder sig  videomøderne d.20 og 21 april. Tilmeldingsfristen er i morgen – d. 12.4 !!! Skriv til planogby@varde.dk

Er der uklarheder og tiltag, man ønsker at få forvaltningens svar på, kan man skrive til dem på planogby@varde.dk

Sidst – men ikke mindst opfordrer vi alle, der må have noget på hjerte om at indsende en indsigelse senest d. 26 april

🐣🐣🐣Med ønsket om en fortsat god påsk🐣🐣🐣