Tirpitz har været en overvældende succes – og godt for det.

Men det har også medført et øget trafikalt pres på Blåvand og en masse problemer med parkeringspladser. Det nuværende parkeringsareal foran Tirpitz er slet ikke tilstrækkeligt til at rumme de mange besøgende bilister.

Derfor har en mark på Gammel Mælkevej været taget i brug som en midlertidig løsning. Dispensationen udløb 1.september, og Vardemuseerne har derfor nu igen søgt om tilladelse til at udvide den eksisterende p-plads. Der er allerede en gang tidligere givet afslag, da udvidelsen vil omfatte et fredet klitområde.

Beboerne på Gammel Mælkevej har gentagne gange protesteret og gjort opmærksom på, at deres sommerhusidyl brydes af gæster, der tramper tværs hen over deres grunde m.v. 

Læs mere om problemstillingen i denne artikel fra Jyske Vestkysten