I forbindelse med den kommende lokalplanlægning for sommerhusområderne i Blåvand vil et vigtigt element blive sommerhusenes max-størrelse.

I Blåvand Grundejerforening har vi valgt at lægge os op af lokalplanerne for Vejers og Henne, hvor maksimum-størrelsen for sommehuse begrænses til 200m2 – og kun undtagelsesvist 250 m2.

Som grundejerforening er det vores overbevisning, at huse over 200m2 ikke hører til i et sommerhusområde med væsentligt mindre og anderledes sommerhuse.

Hovedparten af sommerhusejere i Blåvand har købt i forventning om at nyde naturen og den stilhed, der normalt findes langt fra storbyens pulserende liv. Mange har planlagt eller benytter allerede sommerhuset som bolig i senioralderen. Der er dog også en del, der udlejer huset som et supplement til terminer og ejendomsskatter. De fleste benytter selv sideløbende deres sommerhus, men et lille fåtal har fået øjnene op for, at der er et potentiale for sommehuse, som med en størrelse på 2-300 m2  kan huse mellem 20-30 personer.

Det siger sig selv, at uanset om man er ejer eller lejer, så vil naboskab til et sådant kæmpehus medføre gener i form af øget støj, trafik, affald m.v.

I Grundejerforeningen finder vi det ikke rimeligt, at sommerhusejere, der har tilvalgt Blåvand under helt andre forudsætninger, pludselig befinder sig som naboer til små industrisommerhuse, der kun har udlejning for øje. Vi mener ikke, det er de almindelige sommerhusejere,  der skal betale prisen for investorernes projekter. Vi synes, at Varde Kommune har en forpligtigelse til at varetage vores – og ikke investorernes interesser.

Både af hensyn til  grundejere, der allerede er etableret i Blåvand – og af hensyn til signalværdien, vil vi arbejde for, at Varde Kommune respekterer en  maksimumstørrelse på 200 m2 – i lighed med de regler, der gælder for Vejers og Henne.

Du kan læse mere om Blåvand Grundejerforenings opfattelse i denne artikel i Jyske Vestkysten.