Så er lokalplanforslagene sendt i offentlig høring. Fristen for indsendelse af indsigelse er d. 27.10.2020

Forinden afholdes der d. 7.10. kl 19 – 21 et borgermøde med max. 100 deltagere. En del af pladserne er forhåndsreserverede. Resten fordeles efter ‘først til mølle’ princippet. Se nærmere nedenfor.

Tilmeld dig allerede nu, hvis du vil sikre dig en plads!!!

Tryk her for at se, hvilke størrelser, der bliver gældende for  dig og dit område .

 

OFFENTLIG HØRING – VIGTIGE DATOER:

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte planforslag.
Der kan indgives høringssvar til planforslagene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for forslagenes vedtagelse: 01.09.2018
  • Dato for offentliggørelse: 08.09.2018
  • Høringsfrist: 27.10.2020

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 43 og/eller Lokalplan 05.01.L13 / 05.01.L14 / 05.01.L15”.

Se de reviderede lokalplaner her

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planforslagene
Der afholdes offentligt møde om planforslagene d. 7. oktober 2020 kl. 19-21 i Sportpark Blaavandshuk, Pyramiden, Strandvejen 2, 6840 Oksbøl.
Pga. Corona-restriktioner kan der max være 100 deltagere.
Der vil være mulighed for at deltage digitalt.
Nærmere information om den digitale del og link til mødet kan ses her senest dagen før mødet. Det anbefales, at du åbner linket senest 10 min. før mødet.
Ønsker du at deltage i det fysiske møde, skal du senest d. 27.09.20 sende en mail til planogby@varde.dk, hvor du bedes angive om du repræsenterer en grundejerforening, borgerforening eller tilsvarende. Bliver mødet overtegnet, får du direkte besked pr. mail. Der er reserveret et antal pladser til Byrådet og repræsentanter for grundejerforeninger mv. De resterende pladser fordeles efter først til mølle.