Naturstyrelsen har inviteret til idémøde om Hafniagrunden. Det foregår i Oksbøl d. 20.12 kl. 14 – 16.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op med gode ideer til anvendelse af Hafniagrunden. Hvis du/I ikke har mulighed for selv at møde op, så send dit/jeres oplæg til post@blaavandgrundejerforening.dk   – og vi vil tage det med til mødet.

Herunder finder du Naturstyrelsens invitation – og tilmelding

I 2023 planlægger Naturstyrelsen at gå i gang med at tilpasse Hafniagrunden ved Blåvand strand til fremtiden.

Derfor inviteres interesserede til at drøfte Hafniagrundens fremtid:

Tid: Tirsdag den 20. december kl. 14 – 16

Sted: Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

Af hensyn til pladsen og kaffe må I gerne tilmelde jer på 20304139 eller srj@nst.dk – helst på mail.

Venlig hilsen

Søren Rask Jessen

Skovfoged & Naturvejleder

Tlf: 72543526, E-post: srj@nst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl. Tlf: 72543511, E-post: blh@nst.dk