Landets kommuner kan hente inspiration til bæredygtig omstilling af dansk turismes mest populære overnatningsform, feriehusene.

Danske sommerhuse er den mest populære overnatningsform i Danmark, og sommerhusene stod sidste år for 23,1 millioner overnatninger herhjemme svarende til 37% af det samlede antal turismeovernatninger i 2022.

Foruden stigende efterspørgsel fra lejere tilbringer flere husejere i disse år også mere fritid i deres sommerhus, og landets ca. 220.000 huse spiller derfor en afgørende rolle for udviklingen i Danmarks kyst- og naturkommuner, lyder det fra Dansk Kyst- og Naturturisme, DKNT.

I det lys har DKNT netop udgivet en rapport og idékatalog med titlen ’Bæredygtig Planlægning af Sommerhusområder’.

Hensigten med idékataloget er at give inspiration til, hvordan de danske kommuner bedst muligt planlægger, fremtidssikrer og omstiller den populære overnatningsform til nutidens og fremtidens krav til bæredygtighed.

Læs hele artiklen her

Se den lange og den forkortede udgave af idékatalogerne her ( scroll ned til bæredygtig udvikling af sommerhusområder)