Turismeforsker Henrik Halkier, professor, dr. phil., skriver om den nye nationale turismestrategi:

“Nye udfordringer: Upopulær turisme?
Hvis man skal pege på én vigtig nyskabelse i den ny nationale turismestrategi, der blev lanceret i juni, så må det være erkendelsen af, at der kan være sociale omkostninger forbundet med turisme.
Den ny nationale turismestrategi ser ud til at blive starten på et vigtigt skift med hensyn til turismens rolle i Danmark.

Historien om de samfundsmæssige gevinster ved turisme er naturligvis fortsat strategiens indgangsbøn, men der er samtidigt et særdeles markant fokus på turismens omkostninger, miljømæssigt og for lokalsamfundene.

For nogle lokale beboere er det helt klart blevet for meget, og de sociale og andre medier har spredt fortællingerne om, hvordan den evige trængsel gør det svært at leve et almindeligt liv i sit lokalområde.”