🇩🇰 En glædens dag for Blåvand 🇩🇰

På det netop afholdte møde i Plan & Teknikudvalget er der blevet indgået et forlig om lokalplanerne mellem Venstre, Konservative og Socialdemokratiet.

Hovedindholdet i forliget følger i store træk, det oprindelige udspil fra Niels Christiansen (K).

Det betyder, at etagearealet fremover maksimalt må være mellem 225 – 250m2, såfremt bebyggelsesprocenten på 15 overholdes.

Ros til Venstre og Socialdemokratiet fordi de sadlede om og lyttede til den lokale modstand. Det er vi meget glade for.

Det er et stort skridt i den rigtige retning for Blåvand. Nu er udsigten til store industrisommerhuse formindsket væsentligt.

Lad os håbe, at politikerne også i forbindelse med udarbejdelsen af en ny turismestrategi vil vælge at lytte til dem, der bor og færdes i Blåvand, så turismen og lokallivet forhåbentligt fremover vil kunne gå hånd i hånd.

En stor tak til de politikere, foreninger og privatpersoner, der har bakket aktivt op.💐 💐 💐

Læs mere om aftalen i JV:

Historisk aftale: Det er slut med flere supersommerhuse i landets største kystdestination