Efter behandlingen af lokalplanforslagene  i Udvalget for Plan og Teknik d. 13.8.2020, har et flertal i udvalget vedtaget et forslag fra Preben Friis Hauge(V) og Søren Laulund(S) om, at etagearealet for sommerhuse i Blåvand fremover må være 225 – 335m2. Antallet af P-pladser til de store huse minimeres samtidig.

Niels Christiansen (K) stillede forslag om en max.størrelse på 250m2 og en forøgelse af P-pladser for at begrænse byggelysten.

Forslaget fra V og S bygger på den antagelse, at velhavere skal have mulighed for at bygge stort. De skal ikke betale prisen for at nogle (mange) udnytter sommerhusloven i erhvervsmæssig øjemed.

Læs hele artiklen her