Artiklen er låst, men her et kort resumé af synspunkterne:
Finn Christensen, direktør, Feriekompagniet mener, at man skal arbejde på at ændre loven med henblik på et max. antal sovepladser. 14 vil være passende. Det vil sikre et byggeri, der ikke fyldes op med sovepladser. Han synes nærzoneforslaget er for begrænsende.
Susanna S. Jensen, formand, Blåvand Grundejerforening mener, at det er skævvridning, når V og S lovgiver til fordel for et meget lille mindretal af velhavere, der ønsker kæmpesommerhuse til sig selv. Hun mener de store sommerhuse i næsten alle tilfælde opføres med udlejning for øje, og er frustreret over, at de mange indsigelser overhøres. Sommerhusejerne i Blåvand ønsker ikke naboskab til store udlejningshuse. Hertil kommer, at Blåvand allerede er presset, når det gælder turister. Trængslen kan blive så voldsom, at Blåvand ender med at blive uinteressant for turisterne.
Tina Agergaard Hansen, gruppeformand, Dansk Folkeparti: ”fantastisk” siger hun om ændringsforslaget fra V og S. ” Her er et godt eksempel på, at vi er lydhøre over for, hvad borgernes høringssvar vender tilbage med”. Hun synes ligesom Preben Friis Hauge (V) og Søren Laulund(S) at man skal tilgodese dem, der ønsker et hus i den størrelse (335m2)