Borgerforeningen har skrevet følgende læserbrev i Jyske Vestkysten:

Ny lokalplan. Erhverv i sommerhuskvarter i Blåvand er et skråplan

01 maj 2020 kl. 17:53

Lige nu er der tre lokalplanforslag for sommerhusområderne i Blåvand i forhøring.

I et af forslagene lægges der op til, at fire sommerhuse/grunde i Strandparken, som ligger ud mod Hvidbjerg Strandvej lige overfor Hvidbjerg Strand Feriepark, kan laves om til ”turismerelaterede erhverv der kan understøtte strandgæsternes mulighed for services”.

På videomødet d. 21 april spurgte jeg, om det for eksempel kunne betyde, at der kan laves et ishus. Planchef Tove Wolff, Varde Kommune, bekræftede dette og tilføjede, at der også kan laves p-arealer og offentlige toiletter.

Det er uholdbart, at man som sommerhusejer kan risikere, at ens matrikel pludselig kan bruges til erhvervsvirksomhed – og lige så uholdbart, at man som nabo pludselig kan risikere, at nabohuset er omdannet til ishus, p-pladser eller offentlige toiletter.

Det er et skråplan, Varde kommune bevæger sig ud på. At tillade erhverv i et sommerhusområde er en glidebane. Mange sommerhusområder i Blåvand kunne i teorien ’servicere strandgæster’. Strandparken vil miste sin identitet som sommerhusområde, hvis det sker. Sommerhusejere vil ikke kunne føle sig sikre på, at det område, man bor i, ikke pludselig ændrer sig til erhvervsområde. Præcedens er et hyppigt brugt argument, når der skal dispenseres.

Håber Varde Kommune besinder sig og bibeholder området, som det er – nemlig et sommerhusområde.

https://jv.dk/artikel/ny-lokalplan-erhverv-i-sommerhuskvarter-i-bl%C3%A5vand-er-et-skr%C3%A5plan