Læserbrev, JV, d. 26.2.2021

Sara Crone, Per Knoldsvej, 6857 Blåvand

I forlængelse af læserbrevet kan læses svaret fra Preben Friis Hauge(V)

Med sit læserbrev af 23. februar forsøger Preben Friis-Hauge igen ved talmagi at sløre, hvad der er den rigtige substans i debatten om nye lokalplaner i Blåvand. Ved nu at fremhæve, at det kun er seks procent af sommerhusene i Blåvand, der kan bebygges med 335m2, så udelades vigtig fakta. Nemlig at det i særlig grad er området vest for Per Knoldsvej og ud mod fyret, at man vil tillade byggeri af disse mega-sommerhuse. Huse som kan udlejes til 20-30 personer til stor gene for naboer og natur. Sommerhuse hvis mange beboere vil medvirke kraftigt til yderligere, trafikale problemer i Blåvand, og som vil modarbejde visionen om satsning på kvalitetsturisme.

“Rettelig kan man passende så spørge om, hvilke interesser i Blåvand det så er, som Preben Friis-Hauge lytter til, når det nu ikke er de nuværende sommerhusejere.”

Derfor er det aldeles underordnet, at de meget store sommerhuse kun vil udgøre seks procent ud af alle sommerhuse, når de nye huse næsten alle vil blive placeret netop i denne ene del af Blåvand. Et område hvor de cirka 150 nye, potentielle store huse vil komme til at udgøre langt mere end de anførte seks procent af antallet af sommerhuse. Dette er en væsentlig substans i indsigelserne fra de mange i Blåvand.

At en Venstrepolitiker i øvrigt benævner en, der repræsenterer de mange indsigelser mod lokalplanen for ”højtråbende”, er ikke klædeligt i et demokrati, men fortæller mest noget om Preben Friis-Hauges vilje til at lytte til borgerne. Rettelig kan man passende så spørge om, hvilke interesser i Blåvand det så er, som Preben Friis-Hauge lytter til, når det nu ikke er de nuværende sommerhusejere. Lad os få al fakta på bordet!

 

Fakta – det hele er med

Preben Friis-Hauge (V), formand for Varde Kommunes plan- & teknikudvalg, Søndergade 18, Tistrup, svarer:

Før vi startede processen med nye lokalplaner, da brugte både grundejere, entreprenører og den kommunale forvaltning rigtig megen tid på at sagsbehandle den ene dispensationsansøgning efter den anden i Blåvand. Det var alle parter trætte af. Det var også spild af tid, der af alle kunne være brugt bedre. Derfor – og efter fælles ønske fra alle – så igangsatte vi arbejdet med de nye lokalplaner.

Det er stadig et faktum, at 6 procent af sommerhusene i Blåvand i afgrænsede områder max. må være 335 etagekvadratmeter (stuen og udnyttet tagetage). I processen med lokalplanerne har det været et ønske, at denne mulighed ikke skulle kunne ”bruges” hvor som helst i Blåvand, og derfor er der i planerne foreslået geografisk afgrænsede områder, hvor denne max-størrelse kan tillades fremadrettet, hvis ejeren ønsker det.

I planerne er der lagt op til, at et hus er et hus – uanset størrelse. For 1.955 grundes vedkommende tillades højst 250 etagekvadratmeter i det udsendte forslag. At et hus er et hus, det betyder så også, at 150 mulige store huse, at de stadigvæk kun vil udgøre 6 procent af det samlede antal huse/grunde indenfor de lokalplanområder, der har været sendt i høring.

Jeg har sammen med andre lyttet meget til sommerhusgrundejere og borgerforening, for ellers havde vi ikke reduceret forvaltningens forslag med 155 m2. Vi har også lyttet til andre, og det er i min opfattelse netop demokrati, at lytte til flere parter i en given sag, og derefter at tage en politisk beslutning.