For en forståelse af de efterfølgende indlæg i Jyske Vestkysten kan man her læse  udlejningsbureauernes velkomstmail til deres sommerhusejere:

Blåvand skal være et sted, man har lyst til at bo og til at besøge.

Gennem de senere år er der vokset en fortælling om, at turismen i Varde Kommune – særligt omkring
Blåvand er på vej ud ad en negativ tangent. Vi synes, det er ærgerligt, hvis kun de forholdsvis få negative
røster præger debatten, og det ikke kommer frem, hvordan turisme er med til at gøre Blåvand til et
dejligt sted at være – både som feriehusejer, gæst, erhvervsaktør og borger. Derfor har vi stiftet
foreningen, ”Blåvand i Balance”, som vil arbejde for en bæredygtig turismeudvikling.

Vi vil gerne bidrage til en positiv turismeudvikling, der sker i balance med lokalsamfundet og i dialog
mellem erhvervet, kommunen, borgerne og destinationsselskaberne, så vi fastholder og udvikler rammer,
der skaber værdi for alle parter. Vi ønsker at understøtte en positiv, aktiv, videns- og databaseret
udvikling af kvalitetsturisme og opnå et Blåvand, der imødekommer lokalbefolkningen, feriehusejere,
erhvervet og turisterne. Kort sagt en balanceret og bæredygtig kvalitetsturisme.

Erik Buhl, som er mangeårig tidligere borgmester i Varde Kommune med et dybt kendskab til turisme, er
ansat som talsmand for Blåvand i Balance. Henning Borg, bureauchef i Esmark Feriehusudlejning, er
formand, og bestyrelsen består af både sommerhusejere og erhvervsdrivende. Udviklingen skal nemlig
ske i tæt samarbejde mellem sommerhusejere og erhverv. Du kan læse mere om initiativet på
www.blaavandibalance.dk
Som turismeaktør og feriehusudlejningsbureau hilser vi den nye forening velkommen, og vi er blevet enige
med de øvrige udlejningsbureauer i Blåvand om, at vi betaler kontingentet til foreningen (100,- kr. pr.
person) for ét medlem pr. udlejet sommerhus det første år. Vi håber, at du vil støtte op om initiativet, men
hvis du ikke ønsker at være medlem af foreningen så skriv det blot retur på denne mail.